CATALÀ · castellano

facebook twitter

CLIQUEU AQUÍ PER CERCAR

Llistat per àrea
Sociologia
Economia
Medi Ambient
Polítiques Institucionals
Generals
Comunicació
Llistat per tipus
Estudis i recerques
Projectes en curs
Informes / Dictàmens
Publicacions
Ponències i presentacions dels actes públics de la FMR
Ponències i presentacions de la FMR
Altres actes públics
Articles d'opinió
Materials pedagògics
Premis "Món Rural"
Pàgines web
Altres

AGENDA D'ACTIVITAT

21/06/2013
“Anàlisi de l’afectació de nous regadius envers el desenvolupament territorial. El cas del Canal Algerri-Balaguer”

01/05/2013
Festa de la transhumància a Llívia

 TREBALLS I DOCUMENTACIÓ

L’Observatori de l’Educació Rural de Catalunya (OBERC) conclou que els mètodes actius participatius d’algunes escoles rurals milloren la competència lingüística dels seus alumnes
Malgrat això, no es reflecteix en els resultats competencials per l’especificitat de les proves establertes, més tradicionals

21/09/2012 · Generals · Estudis i recerques

Lloc:

Els principals resultats mostren que: 1) les qualificacions obtingudes en les proves d’avaluació segueixen una tendència similar a les de la resta d’escoles que van realitzar les proves d’avaluació del mateix curs escolar; 2) en les proves de castellà i anglès s’observen indicis que les puntuacions obtingudes han pogut estar condicionades per algun factor relacionat amb el procés d’ensenyament i avaluació dut a terme a l’aula; 3) en aquelles escoles en què se sol dur a terme un enfocament transversal i globalitzat de l’àrea de llengües i, per norma general, s’utilitza el mètode per projectes i la resolució de problemes hi ha un major nombre d’alumnat amb bones puntuacions.

La recerca aborda si les diferents estratègies metodològiques emprades en l’escola rural catalana han incidit en els resultats obtinguts pel seu alumnat en l’avaluació de les competències bàsiques (concretament, lingüístiques) que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya ha planificat durant el curs acadèmic 2010-2011. Per a dur-ho a terme s’han estudiat un total de 31 escoles rurals i 74 alumnes de sisè curs de primària en una primera fase i, en una segona fase, s’ha seleccionat una mostra focalitzada i intencionada de 8 escoles, amb un total de 17 alumnes de sisè curs.En termes absoluts, els resultats copsats pel Consell Superior d’Avaluació posen de manifest que bona part dels estudiants obtenen en totes les proves de llengua resultats classificats en un nivell mig. En aquest cas, és en la prova de llengua anglesa en què s’observa un major nombre d’estudiants (39), tot i que en la resta de proves el nombre d’estudiants classificats en aquell nivell no dista gaire d’aquesta dada (34 en català i 26 en castellà).D’altra banda, el major nombre d’estudiants amb resultats excel·lents s’obté, per aquest ordre, en la prova de llengua catalana (28) i en les proves de llengua castellana i anglesa (22 estudiants en ambdós casos). En canvi és en la prova de llengua castellana en la qual hi ha un major nombre d’estudiants amb resultats classificats en un nivell baix (26), mentre que en el cas de les proves de llengua catalana i anglesa, el nombre d’estudiants amb resultats baixos és molt similar (respectivament, 12 i 13 estudiants). A continuació, l’estudi analitza moltes altres variables: com la comprensió escrita, lectora, etc., per a cada una de les llengües.ConclusionsUn cop descrits els resultats, la recerca es planteja si el fet de pertànyer a l’escola rural ha tingut quelcom a veure en el nivell de les puntuacions obtingudes per l’alumnat seleccionat per aquest estudi. Tot un seguit de dades estudiades permeten insinuar que els bons resultats (nivell alt) es produeixen en determinades escoles en les quals, suposadament, hi ha quelcom en les seves propostes d’ensenyament i aprenentatge que difereix de la resta d’escoles seleccionades en aquesta fase de l’estudi. Concretament, les proves de llengua castellana i anglesa permeten considerar la possibilitat que l’enfocament del procés d’ensenyament i avaluació de la competència lingüística a l’escola rural hagi pogut ser determinant. En concret, en la segona fase de l’estudi s’ha observat que això succeeix en aquelles escoles en que: opten per un enfocament globalitzat i transversal de l’àrea de llengües, aposten per agrupacions i horaris flexibles, solen utilitzar un mètode per projectes i resolució de problemes, elaboren materials didàctics creats ad hoc, hi ha situacions didàctiques interactives: grups cooperatius, intercanvis interedat i de monitorització, empren estratègies didàctiques actives-participatives a l’aula. La recerca, finalment, aposta pel fet que les escoles que opten per una organització multigrau, permet la utilització d’estratègies actives-participatives més adequades per l’assoliment de nivells elevats de qualsevol competència bàsica.

Observatori de l’Educació Rural i la recercaL’Observatori de l'Educació Rural de Catalunya (OBERC) impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), el Secretariat de l'Escola Rural, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, el Grup Interuniversitari d'Escola Rural i els departaments d'Ensenyament i d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, va néixer a l’octubre de 2007. L’OBERC aporta la perspectiva rural a les polítiques d'ensenyament del Govern per superar la visió predominantment urbana i això es fa a partir de la recerca i elaborant informes amb l'objectiu d'influir en la política educativa i generar debat.Aquest estudi, concretament, ha estat impulsat per l’OBERC, entitat de la Fundació del Món Rural, la qual té un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, en el marc del qual s’ha realitzat aquesta recerca. En l’equip investigador hi ha Francesc Buscà, professor de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, i Roser Boix, vice-degana de la Facultat de Formació de Professorat de la UB, i també membre de l’equip investigador. En l’equip de recerca també hi ha Laura Domingo, de la Universitat de Vic, i Iris Solé, Becària del projecte i estudiant de la UB.Finalment, Misericòrdia Montlleó, directora executiva de la Fundació del Món Rural, incideix en el fet que: "Sens dubte l'escola rural té garanties de poder ser molt més activa i participativa, com a conseqüència d'aquesta proximitat social que li dóna l'entorn en tots els seus aspectes, per tant entenc que es pot emprar amb més facilitat una metodologia d'aprenentatge més viva i directa". En aquest sentit, afegeix que “la Fundació, com a ànima crítica, ha d'estimular els debats en el sí dels Departaments i ha de vetllar pel món rural, a patir dels valors del coneixement i del valor relacional, i promocionar-ne la visibilitat pública"

 

Informe complet de l'estudi

ENLLAÇOS RELACIONATS:
© 2007 Fundació del Món Rural
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida · Tel. 973 229 360 - Fax: 973 229 365
fmr@fmr.cat · Avís Legal