CATALÀ · castellano

facebook twitter

Què som?
Missió
Reptes
Visió
Valors
Objectius
Destinataris
Socis i aliances
Àrees d'actuació
Sociologia
Economia
Medi Ambient
Polítiques Institucionals
Qui som?
Patronat
Direcció
Equip tècnic

AGENDA D'ACTIVITAT

21/06/2013
“Anàlisi de l’afectació de nous regadius envers el desenvolupament territorial. El cas del Canal Algerri-Balaguer”

01/05/2013
Festa de la transhumància a Llívia

 

PERFIL DEL CONTRACTANT
 

BORSA DE TREBALL
 


LA FUNDACIÓ

TREBALLEM AMB EL MÓN RURAL PER AL SEU DESENVOLUPAMENT

La Fundació del Món Rural (FMR) neix com a eina de suport organitzatiu i administratiu per la celebració del 1er Congrés del Món Rural (2005-2006), promogut pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Amb la celebració dels actes, reunions i assemblees del Congrés es constata que la FMR ha de tenir continuïtat un cop s’ha clos el Congrés. Així, la Fundació comença a ser operativa com a tal a partir del 2006 i passar a, un cop finalitzat el Congrés, a donar continuïtat al treball iniciat per aquest.

La missió de la Fundació és establir mecanismes facilitadors de la reflexió sobre les realitats específiques i/o diferencials del món rural català. La FMR té el mandat de promoure i divulgar congressos, estudis i altres actuacions que vagin adreçades a trobar models de desenvolupament que entenguin la ruralitat com un espai amb activitat econòmica dinàmica i diversificada, i que impulsin infraestructures i serveis suficients i de qualitat que preservin el territori i les seves riqueses naturals i culturals. En definitiva, promoure actuacions que puguin derivar en millores de les condicions de vida de les persones que viuen i treballen en l’àmbit rural

La Fundació vol aportar elements perquè Catalunya sigui conscient del valor estratègic del seu entorn rural per al desenvolupament sostenible del país. Això es tradueix en una “ruralització” de l’activitat legislativa i de la presa de decisions polítiques, i les actuacions de les administracions així com en una major transcendència en l’opinió pública de tot allò que concerneix a la quotidianitat i al progrés del món rural català.

En la seva visió la FMR ha de ser l’anima crítica que proposa canvis, estimula nous debats en el sí dels departaments del Govern i fa que s’obrin  noves línies de treball i que la perspectiva rural sigui present en els estaments governamentals. És en aquest sentit que s’ha d’entendre el paper de la FMR com el d’un aliat independent del Govern de la Generalitat.

La Fundació té, a més, la voluntat de fer aquest treball en col·laboració amb els agents actius del món rural, defensant la premissa que són aquests els qui han d’involucrar-se i ser protagonistes en el desenvolupament i dinamització del territori. Per això, en les seves actuacions vetllarà per promoure la participació de persones, entitats, associacions i empreses presents al territori, en l’estudi, investigació i anàlisi de les prioritats estratègiques per al desenvolupament del món rural català.

Volem aportar els valors del coneixement, el relacional, el de la internacionalització i el de la visibilització pública de tot allò relacionat amb el món rural. Tot potenciant estudis i recerques per millorar el coneixement d’aquest àmbit del territori català. L’objectiu és que les institucions i centres d’estudi i recerca s’hi dediquin a aquesta especificitat i que cerquin referents internacionals sobre la matèria. Per últim, el valor de tot allò positiu que pot aportar el món rural és essencial com una de les tasques de la Fundació.
La FMR ha dividit les seves àrees d'actuació en quatre àmbits, per tal de fer un tractament el més integral possible de les diverses variables que influeixen en el desenvolupament dels entorns rurals: la sociologia, l'economia, el medi ambient i les polítiques institucionals.

© 2007 Fundació del Món Rural
Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida · Tel. 973 229 360 - Fax: 973 229 365
fmr@fmr.cat · Avís Legal